Informe allotjament Web

Informe allotjament Web

A continuació, facilitem les dades sobre la qualitat de servei durant el passat any 2021. On no s’han produït incidències destacables a cap dels nostres servidors.

Durant el mes de gener no hi ha hagut cap incidència a nivell de xarxa i la disponibilitat ha estat de 99,992% i 100%. On el percentatge de fallada correspon als reinicis controlats per actualitzacions de sistema.

Disponibilitat del nostre Hosting SSD compartit.

 

Hosting SSD nivel de sevicio

Hosting SSD Uptime2