Aviso legal

Avís legal y textos legals

Avís Legal

En compliment de l’article 10 de la Llei 34/2002, de l’11 de juliol, de serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSI-CE) posem a disposició les dades identificatius de la nostra empresa.
Denominació social: ISPACTIVO S.C.P
Número d’identificació fiscal: CIF ÉS J63291405
Domicili social: Carrer Cranc, nº 17 Baixos 43883 Roda de Bera, Tarragona.
Correu electrònic: informacion@ispactivo.com.
Telèfon: +34877401306

La utilització del nostres Webs li atribueix la condició d’Usuari i implica la seva acceptació plena i sense reserves a totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquest Avís Legal, pel que si aquest no està d’acord amb qualsevol de les condicions aquí establertes, no hauríem d’intentar / accedir a aquesta pàgina.

La utilización del nuestras Webs le atribuye la condición de Usuario e implica su aceptación plena y sin reservas a todas y cada una de las disposiciones incluidas en este Aviso Legal, por lo que si éste no está de acuerdo con cualquiera de las condiciones aquí establecidas, no deberá usar/acceder a esta pagina.

RGPD Reglament general de Protecció de dades

Responsable de les dades: ISPACTIVO S.C.P
Finalitat de les dades: Realitzar la gestió de contacte, enviar-resposta comercial sobre els nostres productes i / o serveis.
Emmagatzematge de dades: Base de dades allotjada en ISPACTIVO S.C.P (UE)
Drets: En qualsevol moment pots limitar, recuperar i esborrar la seva informació.

Podeu consultar aquí la nostra política de privacitat

Propietat Intel·lectual
Tots els continguts de la present pàgina web, incloent, textos, gràfics, imatges, el seu disseny i els drets de propietat intel·lectual que poguessin correspondre als esmentats continguts, així com totes les marques, noms comercials o qualsevol altre signe distintiu són propietat de ISPACTIVO o dels seus legítims propietaris, quedant reservats tots els drets sobre els mateixos.

Queda prohibit qualsevol acte de reproducció dels continguts, en tot o en part, en qualsevol forma o mitjà, sigui mecànic, electrònic, reprogràfic o un altre, així com qualsevol acte de difusió, comunicació pública o distribució, sense la prèvia autorització per escrit de ISPACTIVO o dels seus legítims propietaris.
ISPACTIVO no serà responsable dels danys o perjudicis que es puguin derivar de la utilització dels continguts per part dels usuaris o de la infracció per part d’aquests de qualsevol disposició legal vigent.

El web de ISPACTIVO S.C.P té com a finalitat donar a conèixer al públic general les activitats que realitza i els serveis que presta. ISPACTIVO S.C.P es reserva la facultat d’efectuar, en qualsevol moment i sense previ avís, modificacions de la informació continguda al seu web.

Copyright © 2014, ISPACTIVO S.C.P – ISPACTIVO S.C.P, amb CIF ESJ63291405
Domicili d’activitat a Carrer Cranc, nº 17 Baixos 43883 Roda de Bera, Tarragona.
Correu electrònic: informacion@ispactivo.com.
Telèfon: +34877401306

Tots els drets d’explotació estan reservats. Els drets de propietat intel·lectual sobre la web, disseny gràfic i codis, són titularitat de ISPACTIVO S.C.P.
Correspon a aquesta empresa l’exercici exclusiu dels drets d’explotació dels mateixos en qualsevol forma i, en especial, els drets de reproducció, distribució, comunicació pública i transformació.

Ús del programari
El programari que es trobe disponible per a baixar des d’aquest lloc web es troba protegit per drets d’autor. Per a poder instal·lar o utilitzar qualsevol programari descarregat des d’aquest lloc, ha d’acceptar-se prèviament els termes del Contracte de Llicència, si ho haguera, que acompanye o s’incloga en el programari.
Pel que fa al software que no vingui acompanyat d’un Contracte de Llicència, ISPACTIVO SCP concedeix a l’usuari una llicència d’ús personal i no transferible, d’acord amb els presents termes i condicions, sempre que mantingui intactes les indicacions de drets d’autor i altres símbols de propietat.
Es prohibeix expressament la còpia o reproducció del programari en qualsevol altre servidor o lloc a fi de la seva posterior reproducció o redistribució.

Responsabilitat amb els enllaços
La funció dels enllaços que apareixen en aquesta pàgina té només finalitat informativa. ISPACTIVO S.C.P rebutja la responsabilitat sobre la informació continguda en aquestes pàgines web. Les eventuals referències que es realitzen en la web de ISPACTIVO SCP a qualsevol producte, servei, procés, enllaç, hipertext o qualsevol altra informació utilitzant la marca, el nom comercial o el fabricant o subministrador, que siguin de titularitat de tercers no constitueix o implica respatller, patrocini o recomanació per part de ISPACTIVO SCP

Responsabilitat sobre seguretat
ISPACTIVO SCP no es fa responsable dels possibles errors de seguretat que es poguessin produir pel fet d’utilitzar versions de navegadors no actualitzades, o de les conseqüències que es puguin derivar del mal funcionament del navegador, ja siga per configuració inadequada, presència de virus informàtics o qualsevol altra causa aliena a ISPACTIVO SCP

Responsabilitat dels continguts del web
ISPACTIVO S.C.P rebutja la responsabilitat que es derivi de la mala utilització dels continguts i es reserva el dret a actualitzar-los quan vulgui, a eliminar-los, limitar-los o impedir l’accés a ells, de manera temporal o definitiva.
• ISPACTIVO S.C.P rebutja la responsabilitat sobre qualsevol informació no continguda en aquestes pàgines web i, per tant, no elaborada per ISPACTIVO S.C.P o no publicada amb el seu nom.
• ISPACTIVO S.C.P no es responsabilitza de les possibles discrepàncies que puguin sorgir entre la versió dels seus documents impresos i la versió electrònica dels mateixos publicats a la seva pàgina web.
• ISPACTIVO S.C.P no es responsabilitza de l’ús que els menors facin de la web. ISPACTIVO S.C.P no és responsable que els continguts del web puguin ferir la sensibilitat dels menors. És responsabilitat dels pares assegurar-se del correcte ús d’una eina com Internet i acompanyar els menors en les seves sessions.

Àrea de Registre

L’àrea de registre implica l’ús d’una contrasenya, la qual haurà de mantenir l’usuari que es registri sota la seva exclusiva guarda i custòdia, i ha de mantenir-les en la més estricta i absoluta confidencialitat, assumint per tant tots els danys, despeses i / o perjudicis de tot tipus es derivin d’aquesta obligació o de la revelació de la contrasenya, així com del mal ús que, com a conseqüència del seu deure de custòdia, pogués fer un tercer.
No obstant això, ISPACTIVO podrà unilateralment, i sense necessitat de previ avís, modificar, suspendre o revocar la contrasenya, sempre que s’hagi constatat per part d’ISPACTIVO un ús negligent de l’àrea per part de l’usuari registrat.
Tràmits per celebrar el contracte

Els diferents passos que ha de realitzar l’usuari per completar la compra estan exposats a manera d’exemple en https://www.ispactivo.com/como-comprar/.

Arxiu del document electrònic

Durant el procés de contractació s’exposen les condicions generals de contractació que l’usuari ha de llegir i acceptar expressament, per a realitzar la contractació de qualsevol servei. El document virtual de contractació s’arxiva digitalment en el panell de client.
Mitjans tècnics per identificar i corregir errors

Disposem de mitjans tècnics i humans per a la detecció de fallades en els sistemes de contractació en la mesura del possible.
Llengua o llengües en què es formalitzarà el contracte

Mitjans de seguretat.

Ispactivo posa tots els mitjans tècnics i humans possibles com ara sistemes antivirus, antispam, sistemes de detecció anti-DDos, Fishing, Spoofing, mitjançant Firewalls de filtrat actiu i rebundado, així com còpies de seguretat diària de tots els sistemes i vigilància i control de xarxes i sistemes.

Confidencialitat de les dades

ISPACTIVO S.C.P es compromet a mantenir la confidencialitat de les dades dels nostres clients, usuaris i visitants ia complir amb tots els requisits legals en vigor.
D’acord amb el que estableix la Llei 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, ISPACTIVO SCP es compromet al compliment de l’obligació de secret de les dades de caràcter personal, del seu deure de guardar i adoptarà les mesures necessàries per evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, tenint en compte en tot moment l’estat de la tecnologia.
En conseqüència:
• Les dades recollides mitjançant formularis, correus electrònics o altres vies seran destinades, únicament i exclusivament, als fins indicats en el formulari que l’usuari ompli.
• No cedirem a tercers ni vendrem o compartirem les dades dels usuaris.
• No contactarem amb cap usuari llevat que sigui estrictament necessari per al servei requerit.
• Vostè té dret a obtenir la informació d’aquestes dades, rectificació, cancel·lació i oposició que li assisteixen, enviant-nos un e-mail.

Comunicacions i Notificacions

Totes les comunicacions i notificacions realitzades, es consideraran eficaços amb caràcter general, quan es realitzin a través de correu electrònic a l’e-mail subministrat per l’usuari en el formulari d’alta registre. L’usuari s’obliga a mantenir informat a ISPACTIVO dels canvis que es produeixin en les dades personals ia l’adreça de correu electrònic d’aquest que ISPACTIVO posseeix per informar l’usuari dels fets que consideri oportuns. L’usuari reconeix expressament que aquestes dades han estat subministrades per ell mateix i són veraces.
ISPACTIVO es reserva el dret d’efectuar sense previ avís les modificacions que consideri oportunes al portal, podent canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que presta com la forma en què aquests apareguin presentats o localitzats.

Atenció al client i reclamacions

Per interposar qualsevol queixa o reclamació davant ISPACTIVO el client haurà de dirigir-se al departament d’atenció al client bé al número de telèfon 9937826246, bé a través de l’adreça de correu electrònic informacion@ispactivo.com.

Segons la Resolució de litigis en línia en matèria de consum de la UE i conformi a l’Art. 14.1 del Reglament (UE) 524/2013, l’informem que la Comissió Europea facilita a tots els consumidors una plataforma de resolució de litigis en línia que es troba disponible en el següent enllaç: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

legislació Aplicable